På allvar

På allvar

Nyfiken RÖD

Halvgammal stöt med litet perspektiv åt olika håll. Nu känns det viktigt att tänka högt och offentligt.

Vad gör man när man ser hur högerpolitiken käkar upp både människor och partier...? 

Först suckar man, sedan blir man förbannad. Därefter blir det partiaktivitet - och som ketchup på korven - man bloggar.


hemsida     e-post   

Ses vi på krogen??

PerspektivPosted by Rolf Hansson 2011-10-09 20:26:54

Ät och drick, gott folk - så kommer jobben!

Så ser högerregeringens arbetsmarknadsanalys ut denna höst. Det skall bli billigare att gå på krogen, är det tänkt, och då skall krögarna behöva mer personal, är det tänkt.

Om det verkligen blir billigare, eller om momssänkningen istället går till ökade vinster har man troligen också tänkt på – dock utan att leverera några som helst antaganden. Om det nu blir billigare – OCH om det i sin tur innebär att fler går på krogen – OCH om det verkligen innebär ökat behov av kockar och serveringspersonal, detta är det ännu svårare att sia om. Det erkänner också regeringen – och det är förstås klädsamt.

”Reformen” kostar drygt 5 miljarder och siffran 3 500 nya jobb har nämnts. Och nu blir det plötsligt litet svårbegripligt, om man vet att man för samma summa får 15 000 nya förskollärare eller 11 000 nya sjuksköterskor.

Vardagslunchen – som idag kostar kanske 80;- kommer att kosta 72;-. Affärslunchen för 200;- sjunker till 180;-. Självklart kommer denna radikala prissänkning att leda till väsentligt ändrade restaurangvanor för svenska folket! Är det tänkt.

Ändå - det är detta som är regeringens aktuella huvudnummer för att minska arbetslösheten. Några andra åtgärder har inte presenterats.

Nu är väl insatsens storlek inget att storkna över – kostnaden är som sagt drygt 5 Mdkr., Värre var det med jobbskatteavdragen – numera ansedda som obehövliga – som har urholkat statskassan med c:a 70 Mdkr. Jobbskatteavdragen, som skulle ge 88 000 nya jobb. Var det tänkt. Fast också här är det tunt med kunskap. Ingen har berättat hur många jobb som har skapats, ingen tycks veta hur många som kommer att skapas. Inte heller när de eventuella nya jobben kommer.

Man kan jämföra siffror i det oändliga – till exempel kan man lägga märke till att sänkningen av restaurangmomsen är obetydligt lägre än hela den statliga kulturbudgeten. Alltså själva sänkningen. För fantasin skull kan man ju leka med tanken på vad som skulle hända ”i terrängen” om man istället fördubblade resurserna för kulturen. Vem kan bevisa att jobbeffekten då inte blir lika stor som restaurangmomssäkningen?? Och vem kan hävda att andlig spis inte är lika viktig för folkhälsan som den lekamliga?Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.