På allvar

OJ - så det kunde bli...Perspektiv

Posted by Rolf Hansson 2011-11-15 12:07:55

Nu skall det utredas hit och dit - inspekteras och kontrolleras - finansieras och rationaliseras, lagstiftas och regleras. Det kom rätt plötsligt, och ansvariga politiker förefaller en aning yrvakna. "Det där hade vi ingen aaaaaaning om" - låter det som..."

Nånstans om drygt ett år skall allt vara klart. En komplicerad process således.

Det finns dock ett mycket enklare alternativ: att redan från början bestämma att VI ÖVERHUVUDTAGET INTE SKALL HA KOMMERSIELLT DRIVEN VÅRD OCH OMSORG.

Onödig orättvisa??Perspektiv

Posted by Rolf Hansson 2011-10-09 20:29:34

Nu förstår jag ingenting.

Högerregeringens främsta (enda?) inslag för att få ordning på arbetslösheten - och därmed landets finanser - skulle vara jobbskatteavdragen. Enligt några kvalificerade gissningar skulle avdragen ge 88 000 nya jobb (en effekt som nog kan diskuteras – men det är en annan historia). Nya jobb som då också skulle ge goda skatteintäkter till samhället, var det tänkt. Och sagt. Jobbskatteavdrag #5 är nu också aviserat.

Men så – plötsligt – pekar kurvorna inte längre uppåt. Världens viktigaste ekonomi visar sig vara misskött, marknaden går ner och finansministern påpekar med alldeles särskild skärpa att det nu är extra viktigt med ordning och reda i rikets affärer. Innebärande att något jobbskatteavdrag har vi inte råd med just nu.

Och där hänger jag inte med. Skulle man inte vänta sig att det just nu är särskilt viktigt att ha stabila skatteintäkter, dvs få folk i arbete? Nu borde det väl vara extra angeläget att skapa de där 88 000 nya jobben.

Men – så är det uppenbarligen inte! Det femte jobbskatteavdraget skjuts upp.

Jag förstår ingenting...

För det kan väl ändå inte vara så att jobbskatteavdragen - när det kommer till kritan - är en kostnad för staten, vilken lätt riskerar att överstiga de skatteintäkter som de är tänkta att skapa... och själva jobbökningseffekten inte mycket mer än en from förhoppning.

Jobbskatteavdragen är i så fall inget annat än ett enkelt och tydligt uttryck för klassisk borgerlig ideologi, där enda syftet – egentligen och innerst inne - är att samhällsklyftorna skall öka.

Kan det verkligen vara så...??

Ses vi på krogen??Perspektiv

Posted by Rolf Hansson 2011-10-09 20:26:54

Ät och drick, gott folk - så kommer jobben!

Så ser högerregeringens arbetsmarknadsanalys ut denna höst. Det skall bli billigare att gå på krogen, är det tänkt, och då skall krögarna behöva mer personal, är det tänkt.

Om det verkligen blir billigare, eller om momssänkningen istället går till ökade vinster har man troligen också tänkt på – dock utan att leverera några som helst antaganden. Om det nu blir billigare – OCH om det i sin tur innebär att fler går på krogen – OCH om det verkligen innebär ökat behov av kockar och serveringspersonal, detta är det ännu svårare att sia om. Det erkänner också regeringen – och det är förstås klädsamt.

”Reformen” kostar drygt 5 miljarder och siffran 3 500 nya jobb har nämnts. Och nu blir det plötsligt litet svårbegripligt, om man vet att man för samma summa får 15 000 nya förskollärare eller 11 000 nya sjuksköterskor.

Vardagslunchen – som idag kostar kanske 80;- kommer att kosta 72;-. Affärslunchen för 200;- sjunker till 180;-. Självklart kommer denna radikala prissänkning att leda till väsentligt ändrade restaurangvanor för svenska folket! Är det tänkt.

Ändå - det är detta som är regeringens aktuella huvudnummer för att minska arbetslösheten. Några andra åtgärder har inte presenterats.

Nu är väl insatsens storlek inget att storkna över – kostnaden är som sagt drygt 5 Mdkr., Värre var det med jobbskatteavdragen – numera ansedda som obehövliga – som har urholkat statskassan med c:a 70 Mdkr. Jobbskatteavdragen, som skulle ge 88 000 nya jobb. Var det tänkt. Fast också här är det tunt med kunskap. Ingen har berättat hur många jobb som har skapats, ingen tycks veta hur många som kommer att skapas. Inte heller när de eventuella nya jobben kommer.

Man kan jämföra siffror i det oändliga – till exempel kan man lägga märke till att sänkningen av restaurangmomsen är obetydligt lägre än hela den statliga kulturbudgeten. Alltså själva sänkningen. För fantasin skull kan man ju leka med tanken på vad som skulle hända ”i terrängen” om man istället fördubblade resurserna för kulturen. Vem kan bevisa att jobbeffekten då inte blir lika stor som restaurangmomssäkningen?? Och vem kan hävda att andlig spis inte är lika viktig för folkhälsan som den lekamliga?


SverigedemokraternaPerspektiv

Posted by Rolf Hansson 2010-09-22 18:52:56

Detta skrivs mest som ett svar i en Facebook-dialog. Peter anser där att SD är rätt okej och kan göra nytta i Riksdagen. Facebook ger inte tillräckligt med textutrymme för ett seriöst svar - därför hamnar mina åsikter här istället.

SD vill inte stoppa invandringen - säger Peter. Helt rätt - man vill minska den med 90 %. För mig är det i realiteten att stoppa den.

SD anser att det är bättre att hjälpa "på platsen" - så att nödlidande människor inte skall behöva söka sig till tryggare länder, som Sverige. Jovisst - fast jag begriper inte hur några miljoner från Sverige kan stoppa krigen i Irak, den ofantliga svälten i Somalia, eller de kulturellt/religiöst motiverade övergreppen från militanta muslimer (JAG ANSER INTE ATT MUSLIMER ÄR ETT HOT - ELLER ATT ISLAM ÄR EN DESTRUKTIV RELIGION!).

Peter glömmer att vi tar emot flyktingar för att vi behövs för deras skull. SD anser att det är "första asylland" som skall svara för skyddet, inte Sverige. Det skulle i så fall bli ett orimligt tryck på de länder som råkar gränsa till problemområdena - länder som långtifrån alltid är bättre rustade än Sverige att ta emot flyktingar (ÄVEN OM VÅR INTEGRATIONSPOLITK HAR MISSLYCKATS - VILKET OMEDELBART ERKÄNNES). Detta handlar om internationell solidaritet - ett begrepp som sällan dyker upp i SD:s texter.

Men också vi behöver mångfalden - precis som Peter skriver. Det går inte att isolera Sverige från influenser utifrån. Och jag tror inte att så värst många skulle vilja det - egentligen. Vi vill nog kunna fortsätta att njuta av de italienska specialiteterna pizza och spaghetti, för att inte tala om kebab och sushi. Och vi borde bättre kunna ta vara på den kompetens som finns hos de nya svenskarna. Det är viktigt att vi har duktiga och välutbildade taxiförare i Sverige, men dom måste inte vara läkare.

Att Sverigedemokraterna nu hamnar i Riksdagen är en katastrof. Ingen skall väl tro att det är av främlingsvänlighet som man vill hejda invandringen - givetvis är det tvärtom. Och när man nu får en etablerad arena för sina åsikter kommer allt fler att tro och tänka att "så farligt är det väl inte".

Men det är det! Rasismen får näring och sprider sig - och våra invandrare mår redan dåligt efter valresultatet.

SamhällsbärarePerspektiv

Posted by Rolf Hansson 2010-08-15 23:07:15

Har högerns ideologi någonsin varit tydligare...?

Jag undrad det. Nu pekar man ut vissa yrkesgrupper som "samhällsbärare", egenligen menar man nog att alla som jobbar eller som har jobbat - oviktigt med vad - är just samhällsbärare. Dessa skall belönas med litet mindre skatt framgent är det tänkt.

Men vad vill då högern göra med resten (och vad skall de kallas - parasiter, resurstagare, bidragsparia, snyltare...?) D v s dom som är sjuka, arbetslösa eller har för dålig plattform för att behövas för ett jobb.

Vad vill man med dom?

Oklart.

Mycket oklart!

Och i förlängningen litet otäckt.

Stackars miljöpartiets väljarePerspektiv

Posted by Rolf Hansson 2010-08-12 18:24:11

Hur gör man om man är Motalabo och vill rösta på Miljöpartiet?

Man röstar förstås på Miljöpartiet, men är man då klar över att man röstar borgerligt i kommunen och rödgrönt i Riksdagen...?

Jag undrar det...

Nytt livPerspektiv

Posted by Rolf Hansson 2010-08-11 06:09:20

Valrörelsen är igång - dags att skaka liv i bloggen...

Idag den 11 aug har jag en insändare i Motala Tidning. Den handlar om att kommunen måste göra radikala satsningar på skolan. Ingen elevgrupp skall vara större än 20 elever, det betyder förstås ökad lärartäthet.

Med en sådan satsning kommer det att bli rätt dramatiska förändringar i kommunen, på sikt. Framför allt kommer näringslivet att få lättare att hitta den kvalificerade arbetskraft som behövs, och som kommer att behövas allt mer. Betyder att kommunens skatteintäkter blir högre än om den arbetskraften inte hittas.

Kommunens kommer också att få minskade kostnader för ungdomar som misslyckas i skolan och som därför hamnar utanför, kanske med sociala och ekonomiska problem. Någon som vet får gärna berätta vad en vecka i ett familjehem kostar.

Motala kommer att må bättre - genom att också ungdomarna får känna att dom räknas. Förvätningarna på dom - allihop - är stora, dom - allihop - blir sedda och förstådda, och deras arbetsmiljö - allihops - är viktig och räknas. Ingen skall behöva avstå från toalettbesök under skoldagen bara för att toan är för snuskig. Skolmaten skall vara gratis, näringsvettig och GOD och ALLA skall röra på sig en rejäl stund varje dag.

DET är näringspolitik!

Snälla nån...Perspektiv

Posted by Rolf Hansson 2009-09-23 15:01:34

... hjälp mig att förstå!!


Det har sagts av höga vederbörande att det effektivaste sättet att få folk i arbete är att öka belöningen för att man arbetar (jobbskatteavdraget).


Betyder det att flertalet av dom som inte har jobb har valt den vägen frivilligt ?


Innebärande i så fall att A-kasseersättningen är god nog för att man skall kunna leva ett trevligt liv.


Jag får inte ihop det där - i min värld är det ytterst få som är frivilligt arbetslösa. Och att bristen på arbetstillfällen är orsaken, och också att antalet sådana beror på efterfrågan. Samt att man knappast lever nåt lyxliv på A-kassa.


Men jag är seriöst intresserad av vilka mekanismer som faktiskt finns i dom här idéerna. Jobbskatteavdraget är för mig fullständigt obegripligt som idé, dessutom orättfärdigt gentemot dom som inte jobbar (pensionärerna, som har skjutit upp sin lön till exempel).


Men jag blir gärna överbevisad, nyfiken som jag är!


Skall inte sticka under stol med att jag också har en mycket illasinnad misstanke om en medveten strategi hos ovannämnda makthavare: "Om man bara upprepar någonting ofta och med eftertryck så blir det en sanning. Spelar ingen roll om verkligheten är den motsatta." Allt enligt Churchills marginalanteckning i ett av hans talarmanus: "svaga argument - höj rösten!".


Nån som kan sånt här - förklara tack!!